Kuusamon SM-lintumaratonin säännöt 2016

1. Kisan tarkoitus ja henki

Kuusamon Lintumaraton on joukkueiden välinen toverihenkinen kilpailu, jossa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia. Tärkein tavoite on  hankkia tietoa Kuusamon alueen kesäkuun alun muutto- ja pesimälinnustosta ja seurata niissä tapahtuvia muutoksia.  Kilpailu tapahtuu luonnon ehdoilla: maanomistajia,   asukkaita, lintuja ja muuta luontoa häiritsemättä.

2. Kilpailuaika

Kuusamon Lintumaratonissa on kaksi sarjaa: 15 ja 24 tunnin sarjat. Joukkueen on ilmoitettava viimeistään aloituskokouksessa, mihin sarjaan se osallistuu. Molemmat sarjat voi suorittaa myös Eko-kilpailuna eli liikkuminen tapahtuu pelkästään lihasvoimin.

24 tunnin kisa alkaa 3 tunnin liukumalla perjantaina 17.6.2016 klo 8.00–11.00 välillä. Kisa-aika on 24 tuntia joukkueen valitsemasta aloitushetkestä lukien.

15 tunnin kisan aloitus tapahtuu perjantaina 17.6.2016 klo 3.00 – 6.00 välillä. Kisa-aika on 15 tuntia joukkueen valitsemasta aloitushetkestä lukien.  

3. Osanottajat

Joukkueen koko on 2-5 henkilöä. Ikärajaa ei ole. Osanottomaksu on 30 euroa per henkilö tai vaihtoehtoisesti joukkue tai joukkueen sponsori voi maksaa 200 € sponsorimaksun. Sponsorimaksulla tuetaan lintujen talviruokintaa Kuusamon lintukerhon ylläpitämällä Konttaisen ruokinnalla. Osallistumismaksu on maksettava ennen aloituskokousta, ilman maksettua osallistumismaksua ei kisaan voi osallistua.

Joukkueen ja jäsenten nimet varmistetaan aloituskokouksessa, joka pidetään Oivangin Lomakartanon Ukonkivi-ravintolassa torstaina 16.6.2016 kello 15 alkaen. Kokouksessa on jokaisen joukkueen oltava edustettuna. Edustaja voi olla joko joukkue tai sen osa tai joukkueen puolesta muu henkilö.

4. Kisa-alue, liikkuminen ja kulkuvälineet

Kilpailualueena on rajavyöhykettä lukuun ottamatta Kuusamon kunnan alue, jolla havainnoitsijan havaintohetkellä on oltava. Liikkuminen tapahtuu jokamiehenoikeutta ja liikennesääntöjä noudattaen. Jokainen on mukana omalla vastuullaan. Kukin ryhmä valitsee itselleen parhaaksi katsomansa kulkutavan. Joukkue saa liikkua useammallakin ajoneuvolla samanaikaisesti (esim. auto ja kaksi polkupyörää), mutta aina 2/3 joukkueesta on tunnistettava laji. Kulkuneuvon vaihto on sallittu.

Osanottajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota paikallisten asukkaiden yksityisyyteen. Talojen pihoille ja mökeille ei pidä mennä ilman lupaa. Luvan saa usein kysymällä kohteliaasti talon/mökin asukkaalta. Suoraan taloja kohti kiikarointia tulee välttää, jottei synny väärinkäsityksiä millä asioilla liikutaan. Maalaisjärjen käyttö on sallittua ja toivottavaa! 

5. Lintulajien määrittäminen

Vähintään 2/3 joukkueen jäsenistä pitää päätyä yhdenmukaiseen lajinmääritykseen samanaikaisen näkö- tai kuulohavainnon perusteella. Kyseeseen tulevat niin aikuiset, nuoret kuin poikaslinnutkin.

Lajien lisäksi hyväksytään muut poissulkevat vel- ja sp-lajit. Määrityksen on oltava lopullinen purkutilaisuuden alkaessa. Vangittuja, kesytettyjä tai tarhattuja lintuja ei hyväksytä. Pelkästään munista tai pesistä tehdyt määritykset eivät ole riittäviä.

6. Havaintovälineet

Havainnoinnin apuvälineinä ovat sallittuja yleisesti käytettävissä olevat laitteet, kuten kiikarit, kaukoputket, kamerat ja äänentallennuslaitteet. Pillien ja äänentoistolaitteiden käyttö houkuttelutarkoituksessa ei ole sallittua.  Lintuja ei saa yrittää pyydystää.

Lintutietojen välittäminen joukkueen sisällä on kaikin tavoin sallittua

Joukkueen ulkopuolelta suullisesti tai mobiililaitteiden avulla saadun tiedon avulla löydetty tai määritetty havainto ei ole kisakelpoinen. Apulaisten käyttö lintutietojen hankkimiseen kisan aikana on kiellettyä. Sen sijaan Bongariliiton lintutiedotuksen, Tiira-havaintojärjestelmän ja Kuusamon lintukerhon oman hälylistan kautta kisan aikana saatu tieto on kaikkien kilpailijoiden käytettävissä! Samassa havaintotilanteessa olevat joukkueet saavat keskenään jakaa yhteiseen havaintoon liittyvää havaintotietoa ja määritysosaamista.

Kisatoimikunta voi rajoittaa erityisestä syystä jollakin alueella kulkua.

7. Erityisrajoitukset

1)      Tiedossa olevilla päiväpetolintujen ja huuhkajan pesien läheisyydessä EI SAA KÄYDÄ pohjustuksessa, eikä kisan aikana. Kisatoimikunta tiedottaa vuosittain tarvittavat lisärajoitukset petolintujen reviireillä

2)      Päiväpetolintujen pesiä saa havainnoida  vain tieltä. Pesässä oleva emo tai poikanen hyväksytään havainnoksi,  jos linnun pystyy näkemään tai sen äänen kuulemaan tieltä. Lintulajista riippumatta, havaintoa ei hyväksytä, jos emo tai poikanen pakenee havainnoijaa, rengastajaa tai pesätakseeraajaa TIEDOSSA OLEVASTA pesästä pohjustuksen tai kisan aikana.

3)      Vasta kisan aikana löytyneessä pesässä asuvan tai siltä paenneen linnun saa laskea havainnoksi.

4)      Kisaviikolla toimikunta tiedottaa muista mahdollisista rajoituksista. 

 8. Muistiinpanot ja havaintoilmoitukset

Joukkueen tulos ilmoitetaan kisatoimikunnan antamilla lomakkeilla tai toimikunnan nimeämällä sähköisellä ilmoitusvälineellä. Jokainen joukkue palauttaa kuitenkin myös täytetyn lomakkeen arkistointia varten viimeistään purkutilaisuudessa.

1)      Mobiilihavaintojärjestelmän havainnot siirtyvät automaattisesti järjestäjien käyttöön.

2)      Kirjallinen kisalomake toimitetaan välittömästi kisan päätyttyä kisatoimikunnalle aloituskokouksessa ilmoitettavaan paikkaan.

3)      Tuloksen voi ilmoittaa kisatoimikunnalle tekstiviestillä tai sähköpostilla kisan päätyttyä aloituskokouksessa annettuun numeroon ja email-osoitteeseen

4)      Täydellinen havaintolomake ja rallikansio palautetaan kisatoimikunnalle purkutilaisuudessa. RK- ja ARK-lajeista tehdään rariteetti-ilmoitus ennen purkutilaisuuden alkua ja se toimitetaan kisatoimikunnalle. Lisäksi ässälajeista tehdään vastaava ilmoitus toimikunnan sitä pyytäessä. 

9. Tulosten purku

Tulosten purkutilaisuus järjestetään Oivangin Lomakartanon Ukonkivi-ravintolassa lauantaina 18.6.2016 kello 18.00 alkaen. Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna purkutilaisuudessa.

Kisan voittaa joukkue, jolla on suurin määrä hyväksytysti havaittuja lajeja. Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy samaan tulokseen, ratkaistaan niiden keskinäinen järjestys seuraavalla tavalla:

Paremman sijoituksen voittaa joukkue, jolla on

  1. enemmän ässiä
  2. enemmän huutolajeja
  3. enemmän peruslaji 3 ryhmän lajeja
  4. enemmän peruslaji 2 ryhmän lajeja
  5. enemmän peruslaji 1 ryhmän lajeja 

Jos tämän jälkeen on tasatilanne, ratkaisee järjestyksen arpa.

Molempien sarjojen parhaat sekä ässälajeja havainneet joukkueet palkitaan. Tuomaristo valitsee kilpailun mielenkiintoisimman havainnon ja sen havainnut joukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.

10. Loppuruokailu 

Välittömästi purkutilaisuuden jälkeen järjestetään mahdollisuus yhteiseen ruokailuun, jossa on tarjolla kuusamolaisia ruokia ja herkkuja seisovasta pöydästä. Ruokailun hinta on 30€ ja se on varattava viimeistään aloituskokouksessa. Ruokailu maksetaan etukäteen joko osallistumismaksun yhteydessä kerhon pankkitilille tai viimeistään ennen ruokailun alkua kisajärjestäjille käteisellä.

11. Tuomaristo

Erimielisyydet lajimäärityksistä ja protestit käsittelee aloituskokouksen valitsema kolmijäseninen tuomaristo.

12. Kisatoimikunta ja sääntöjen muuttaminen

Aloituskokouksessa keskustellaan mahdollisista sääntömuutostarpeista. Seuraavan vuoden kisatoimikunta valitaan purkukokouksen alussa. Toimikunta laatii säännöt seuraavan vuoden kisaan.

free pokerfree poker